تیرگان | قسمت اول | مهمان برنامه: بابک امینی


اولین قسمت از فصل سوم برنامه های رادیو شهرزاد رو با ویژه برنامه ای از جشنواره تیرگان شروع می کنیم. در این برنامه، ضمن معرفی این جشنواره به سراغ هنرمند عزیز بابک امینی رفتیم و نشستیم به صحبت.


دانلود | قسمت اول تیرگان | بابک امینی