گزارش رادیو بین‌المللی فرانسه درباره کارکرد رادیوهای اینترنتی و رادیو شهرزاد


در دوره‌ای که زمزمه‌هایی مبنی بر “پایان عصر رادیو” شنیده می‌شود، به نظر می‌رسد علاقه ایرانیان سراسر جهان به راه‌اندازی “رادیوهای اینترنتی” روز به ‌روز بیشتر می‌شود. رادیوهایی که اغلب توسط جوانان تهیه می‌شوند و با اراده و خلاقیت، و البته عموما بدون حمایت‌های مالی، قصد دارند صداهای غیررسمی را به گوش شنوندگانشان برسانند.

گوش کنید - لینک مستقیم به سایت رادیو فرانسه

در این برنامه با تهیه‌کنندگان برخی از این رادیوها گفت‌وگو می‌کنیم و نظر یک کارشناس رسانه را نیز در این باره خواهیم شنید. ابتدا سراغ “رادیو ریزوم” که در همین حوالی، یعنی منطقه نهم پاریس، تهیه می‌شود، می‌رویم و با تهیه‌کنندگان این رادیو گفت‌وگو می‌کنیم.

در وبسایت این رادیو آمده است که: «رادیو ریزوم تلاشی‌ست برای مشوش کردن جو راکد فضای هنری و فرهنگی ایران. رادیو ریزوم در پی خلق آن مردمی‌ست که همواره در اقلیت بوده‌اند.»

همچنین در این برنامه با یکی از تهیه‌کنندگان و مجریان رادیو شهرزاد، گفت‌وگو می‌کنیم.

در وبسایت این رادیو نیز آمده است: «شهرزاد در جایی فرضی که در آن کانادا و استرالیا به هم می رسند به دنیا آمده، اما فارسی حرف می زند. قرار است برای شنونده هاش داستان بگوید، شعر بخواند و همراهتان به موسیقی گوش بدهد؛ قرار است برخی فاصله‌های خالی را در فضای هنری فارسی پر کند.»

در پایان گزارش، رضا معینی، مسؤول بخش فارسی‌زبانان سازمان گزارشگران بدون مرز، مستقر در پاریس، به رادیو بین‌المللی فرانسه درباره پیشینه و کارکرد رادیوهای اینترنتی توضیح می‌دهد.

به عقیده معینی، رادیوهای اینترنتی در روند برقراری دموکراسی در عرصه رسانه‌ای جهان نقش مهمی ایفا می‌کنند.


لینک مطلب اصلی