قسمت اول

«رادیو شهرزاد» را فقط شروع کردیم. بی هیچ حرف پیشی خواستیم نشان بدهیم که قرار است چه کار کنیم؛ از چه و که بگوییم و بشنویم. خواستیم نیم ساعتی در جهان شعر و موسیقی و داستان پرسه بزنیم و داشته هایمان را مرور کنیم. قسمت اول که تمام شد، تازه فهمیدیم چه راهی در پیش است؛ سخت و شیرین. امیدواریم که با همراهی شما از پس ادامه ی راه بر بیاییم. به منظور رعایت حقوق مولفین و احترام به قوانین … ادامه …


حرف اول

چیزی که ما را به راه اندازی این پادکست کشاند، عدم توجه کافی رسانه های فارسی زبان به گوشه هایی از کارکرد هنر و به خصوص ادبیات بود. از طرفی، اینکه آدم های امروز دیگر کمتر داستان و شعر می خوانند یا می شنوند، این عدم پیگیری عمومی برایمان آزاردهنده بود. خواستیم به دور از نگاه تخصصی به ادبیات و موسیقی، یک فضای خصوصی کوچک بسازیم برای آنها که می خواهند لحظه ای از قطار سریع السیر زندگی پیاده شوند … ادامه …