خاطره باز : مرضیه و بنان


فصل اول «خاطره باز» را به هنرمندان گرانقدرمان مرضیه و بنان اختصاص دادیم. اگر خاطره ای با این آهنگ ها دارید، برایمان بنویسید؛ اینجا یا در صفحه ی فیسبوک. راستی، یادتان نرود «خاطره باز» را به دست خاطره بازها برسانید!

گویندگان: مهنوش راد، امین انصاری


اسامی قطعاتی که در این فصل می شنوید:

 

گیس - مرضیه
خوشه چین - بنان
در فکر تو بودم - مرضیه
بهار دلنشین - بنان
عشق خود حاشا نکن - مرضیه
تنها ماندم - بنان
بوی جوی مولیان - مرضیه و بنان

 

دانلود | کیفیت بالا دانلود | کیفیت پایین