فیروزه جزایری دوما: به مخاطبینم در ایران بگویید کتاب های من را نخرند!


پیغام «فیروزه جزایری دوما» نویسنده ی رمان «عطر سنبل عطر کاج» به خوانندگانش در ایران در گفتگو با رادیو شهرزاد

فیروزه جزایری دوما

غیر از کتاب «عطر سنبل، عطر کاج» ترجمه ی آقای محمد سلیمانی نیا، سایر نسخه های این کتاب و کتاب دیگر من، بدون اجازه ی من در ایران ترجمه، منتشر و فروخته شده اند. مترجم کتاب دوم من به همه می گوید که از من برای ترجمه ی این کار اجازه گرفته است. که البته اینطور نیست؛ این منزجرکننده است که می بینم کارم به این سادگی دزدیده می شود. من هیچ تمایلی به افزایش یا ادامه ی فروش کتاب هایم در ایران ندارم. از خواننده ها می خواهم که تنها نسخه ی انگلیسی کتاب های من را خریداری کنند. متوجه هستم که برخی از مردم تنها می توانند فارسی بخوانند، اما من می خواهم این دزدی سیستماتیک را متوقف کنم. خرید کتاب های من به فارسی برابر با ترویج این فرهنگ سرقت است. وقتی مردم خرید کتاب هایی که بدون اجازه ترجمه شده اند را متوقف کنند سیستم تغییر خواهد کرد. بسیاری از مردم ایران حتی نمی دانند که حق تالیف در این کشور رعایت نمی شود. ما وظیفه داریم که مردم را آموزش دهیم. دانستگی قدرت است. تغییری اتفاق نمی افتد اگر مردم قانون کپی رایت را درک نکنند.

من متوجه این مطلب هستم که دولت نهادی است که در واقع باید مورد سرزنش قرار گیرد، اما مطمئنم که ناشرین هم از این موقعیت نهایت سوءاستفاده را می کنند. آنها می خواهند چیزی که مال آنها نیست را بفروشند. من به همه ی خوانندگان فارسی زبانم احترام می گذارم و دوستشان دارم. تنها خواهشم این است که کتاب من را با ترجمه ی فارسی نخرند و اگر ممکن است از دوستانشان به امانت بگیرند. نخریدن کتاب هایی که اینگونه منتشر می شوند، خودش اعتراضی به وضع موجود است. احترام به هنرمند یکی از پایه های یک جامعه ی متمدن است.

از شما سپاسگزارم که پیغام من را به مخاطبین فارسی زبان می رسانید.

فیروزه جزایری دوما
31/1/2014