خاطره باز : لاله‌زار

ایده ی «خاطره بازِ» هفتم رو یکی از شنونده هامون به ما داد. به هر حال آهنگ های لاله زاری و کوچه بازاری هم بخش غیر قابل انکاری رو از تاریخ موسیقی معاصر ایران تشکیل میدن. در این فصل «خاطره باز» جمشید نجفی، قاسم جبلی، سوسن، الهه، عباس قادری و خانمی گمنام که در یک مرکز خرید با صدای خوبش ترانه ای از احمد آزاد رو می خونه حضور دارن. امیدواریم مورد پسندتون باشه.
ادامه …


خاطره باز : فرهاد

در فصل ششم «خاطره باز» به سراغ فرهاد رفتیم. یادتان نرود که از خاطرات و حس و حالتان با این ترانه ها چه اینجا و چه در صفحه ی فیسبوک برایمان بنویسید. «خاطره باز» را به دست خاطره بازها برسانید!
ادامه …


خاطره باز : محمد نوری

در فصل پنجم «خاطره باز» به سراغ محمد نوری رفتیم. یادتان نرود که از خاطرات و حس و حالتان با این ترانه ها چه اینجا و چه در صفحه ی فیسبوک برایمان بنویسید. «خاطره باز» را به دست خاطره بازها برسانید!
ادامه …


خاطره باز : سینما ۱

در فصل چهارم خاطراتمان را در فیلم ها ورق زدیم. از سال ۱۳۵۴ شروع کردیم و رسیدیم به ۱۳۷۹. یادتان نرود که از خاطرات و حس و حالتان با این ترانه ها چه اینجا و چه در صفحه ی فیسبوک برایمان بنویسید. «خاطره باز» را به دست خاطره بازها برسانید! ادامه …


خاطره باز : فریدون فرخزاد و رامش

در فصل سوم «خاطره باز» به سراغ فریدون فرخزاد و رامش رفتیم. یادتان نرود که از خاطرات و حس و حالتان با این ترانه ها چه اینجا و چه در صفحه ی فیسبوک برایمان بنویسید. «خاطره باز» را به دست خاطره بازها برسانید!
ادامه …


خاطره باز : ویگن و پوران

در فصل دوم «خاطره باز» به سراغ ویگن و پوران رفتیم. یادتان نرود که از خاطرات و حس و حالتان با این ترانه ها چه اینجا و چه در صفحه ی فیسبوک برایمان بنویسید. «خاطره باز» را به دست خاطره بازها برسانید!
ادامه …


خاطره باز : مرضیه و بنان

فصل اول «خاطره باز» را به هنرمندان گرانقدرمان مرضیه و بنان اختصاص دادیم. اگر خاطره ای با این آهنگ ها دارید، برایمان بنویسید؛ اینجا یا در صفه ی فیسبوک. راستی، یادتان نرود «خاطره باز» را به دست خاطره بازها برسانید!
ادامه …