حرف اول


چیزی که ما را به راه اندازی این پادکست کشاند، عدم توجه کافی رسانه های فارسی زبان به گوشه هایی از کارکرد هنر و به خصوص ادبیات بود. از طرفی، اینکه آدم های امروز دیگر کمتر داستان و شعر می خوانند یا می شنوند، این عدم پیگیری عمومی برایمان آزاردهنده بود. خواستیم به دور از نگاه تخصصی به ادبیات و موسیقی، یک فضای خصوصی کوچک بسازیم برای آنها که می خواهند لحظه ای از قطار سریع السیر زندگی پیاده شوند و با نت ها و کلمات خلوت کنند. خواستیم آنهایی که دورند از این وادی را نزدیک تر کنیم و آنهایی که درگیرش هستند را کمی راضی تر. این شد که دست به این ماجراجویی زدیم. می دانیم که این قدم اول دچار اشتباهاتی است، اما تلاش داریم که به مرور از کاستی ها کم کنیم و نقاط قوتش را افزون. چیزی که یاری مان خواهد داد، همراهی و پشتیبانی شماست؛ پیشاپیش از اینکه صدای شهرزاد را به اشتراک می گذارید و نظرتان را در مورد برنامه ها مطرح می کنید، سپاسگزاریم.