یک خبر خوش به ما بدهید!

قبل از اینکه قسمت اول را منتشر کنیم، گروه «رادیو شهرزاد» با خودش قرار گذاشت که اگر در هفته ی اول 1000 بار شنیده شدیم، جشنی برپا کنیم. خوشحالیم که چیزی به 1000 نمانده؛ مطمئنیم که اگر به همین روال همراهمان بمانید حتما به آن خواهیم رسید. اگر اینطور شود، جشن کوچکی خواهیم داشت و هدیه ای هم برای شما. دیر نیست و دور نیست… ادامه …


قسمت اول

«رادیو شهرزاد» را فقط شروع کردیم. بی هیچ حرف پیشی خواستیم نشان بدهیم که قرار است چه کار کنیم؛ از چه و که بگوییم و بشنویم. خواستیم نیم ساعتی در جهان شعر و موسیقی و داستان پرسه بزنیم و داشته هایمان را مرور کنیم. قسمت اول که تمام شد، تازه فهمیدیم چه راهی در پیش است؛ سخت و شیرین. امیدواریم که با همراهی شما از پس ادامه ی راه بر بیاییم. به منظور رعایت حقوق مولفین و احترام به قوانین … ادامه …


حرف اول

چیزی که ما را به راه اندازی این پادکست کشاند، عدم توجه کافی رسانه های فارسی زبان به گوشه هایی از کارکرد هنر و به خصوص ادبیات بود. از طرفی، اینکه آدم های امروز دیگر کمتر داستان و شعر می خوانند یا می شنوند، این عدم پیگیری عمومی برایمان آزاردهنده بود. خواستیم به دور از نگاه تخصصی به ادبیات و موسیقی، یک فضای خصوصی کوچک بسازیم برای آنها که می خواهند لحظه ای از قطار سریع السیر زندگی پیاده شوند … ادامه …